Registrace CZ pilotů do celosvětového systému IMAC

Přátelé, nastává čas na to, abychom se všichni, co máme zájem, registrovali do celosvětového systému IMAC.

Toto je nezbytné, protože v plné míře používáme značku a podporu IMAC, když pořádáme jednotlivé soutěže IMAC v Evropě. Kromě toho bude mít každý pilot prostřednictvím IMAC přístup ke všem službám poskytovaným webem mini-iac.org.

Nicméně, protože si všímáme, že individuální registrace někdy ne zcela jednoduše funguje, vytvořili jsme to, co jsme nazvali Proces hromadné registrace. Provedení tohoto procesu nám umožnilo snížit registrační poplatek na pouhých 20 USD na pilota za rok.

Tento proces se poprvé aplikoval v Itálii a funguje to takto:

  1. Dokud nebude IMAC pod svazem, v našem případě SMČR, musíme si vše hradit sami, případně sponzoři. V Itálii místní svaz pracuje s celkovým rozpočtem na všechny soutěže v daném roce a uvolňuje potřebné prostředky na základě lobby té dané kategorie. To je zatím naším snem.
  2. V našem případě ČR místní koordinátor země IMAC vybere částku potřebnou k registraci všech pilotů, kteří se účastní soutěží IMAC pořádaných v průběhu roku (ekvivalent v CZK 20 USD na pilota). V současné době zakládáme transparentní účet IMAC, kde budou probíhat veškeré finanční toky související s IMAC Czech. Přesnou částku v CZK a číslo účtu zveřejníme po aktivaci účtu;
  3. Koordinátor země pošle Adi Kochav seznam všech pilotů a jejich e-mailů, stejný jako je ten, který se týká italských pilotů. Na vyžádání poskytnu, není to v danou chvíli důležité. Je to vzor pro mě.
  4. Koordinátor země zašle prostřednictvím PayPal celkovou registrační částku společnosti IMAC International. E-mail pro zaslání částky přes paypal je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Phil Vance, IMAC Treasury, tato obdrží částku.
  5. Adi Kochav a Phil Vance následně zaregistrují všechny členy a systém vygeneruje každému pilotovi jeho registrační číslo na jeho dříve udaný e-mail.
  6. Každý pilot musí potvrdit, že obdržel e-mail s registračním číslem, a to tak, že odpovídá na stejný e-mail.

Tolik k hromadné registraci. Žádám vás tímto, aby jste mně poskytli na můj e-mail, coby koordinátoru IMAC pro ČR své jméno a platný e-mail. Díky tomu bude každý IMAC pilot v Evropě vnímat registraci společnosti IMAC jako oprávnění k účasti na kterékoli soutěži IMAC ve světě a že krom výše popsaných výhod bude zařazen do celosvětového žebříčku pilotů IMAC za daný rok. Dejte mi prosím vědět, jestli to, co jsem napsal, je dost jasné a pokud máte problémy cokoli pochopit, budu k dispozici na obvyklých komunikačních kanálech.

Rád bych vám za Manrico Mintuzi poděkoval za podporu při zavádění tohoto nového systému, který právě Manrico na moji žádost a na žádost koordinátorů osttaních zemí vyjednal.

Zdeněk Šteigl, koordinátor IMAC pro ČR


Poznámka: Se zaslanými údaji bude nakládáno v souladu se zásadami GDPR.