Jak bude vypadat letošní seriál soutěží F3M v ČR?

 

V letošním roce budou v ČR pořádány následující soutěže, které jsou zařazeny do seriálu soutěží F3M ČR:

  • Soutěž F3M, RCAS na Juřince (21.7.2012, LMK Zubří)
  • Soutěž F3M, RCAS v Krnově (28.7.2012, LMK Krnov)
  • Soutěž F3M, RCAS v Kyjově (8.9.2012, Slovácký LMK Kyjov) 
  • Mistrovství ČR F3M a vložená soutěž RCAS v Miskovicích (29.9.2012, MK Markéta Miskovice)

Podrobnosti o jednotlivých soutěžích budou dostupné v sekci Termíny soutěží.

 

Na základě součtu 2 lepších výsledků ze soutěží a výsledku M ČR (tedy celkem 3 výsledků) každého českého účastníka bude sestaveno pořadí seriálu, zvlášť pro kategorii F3M a zvlášť pro kategorii RCAS. Vyhodnocení seriálu bude provedeno na podzimním soustředění akrobatů. První tři soutěžící s nejvyšším součtem bodů v každé kategorii obdrží poháry. Vítěz seriálu v kategorii RCAS se již v následiující sezóně nebude moci účastnit soutěží RCAS - měl by postoupit do dospělé kategorie F3M.

 

Na každé soutěži seriálu obdrží v každé kategorii první tři soutěžící poháry, všichni soutěžící pak diplomy.

 

Na M ČR F3M s vloženou soutěží RCAS obdrží první tři soutěžící v kategorii F3M poháry a medaile, první tři soutěžící v kategorii RCAS obdrží poháry a všichni soutěžící obou kategorií diplomy. Pokud se M ČR F3M zúčastní zahraniční soutěžící, budou v kategorii F3M rozdány 2 sady pohárů – celkově a v rámci ČR.

Na MČR F3M se piloti nominují svoji účastní na minimálně dvou soutěžích F3M, přičemž jedna z nich může být i soutěž zařazená do seriálu EAC (kategorie National nebo International). Tzn. že podmínkou nominace jsou dvě seriálové soutěže F3M, nebo jedna seriálová soutěž F3M a jedna soutěž EAC. MČR F3M se však může mimo soutěž zúčastnit i pilot, který nesplní tato nominační kriteria. Na vloženou soutěž kategorie RCAS při MČR F3M se nominační kriteria nevztahují.

 

Výsledky mezinárodní soutěže F3M  "F3M Aerobatic Cup Brno" na letišti Czech Heaven (10.-12.8.2012, RC model klub Brno) se do seriálu soutěží F3M v ČR nezapočítávají. Soutěž je součástí seriálu EAC.

Z výsledků národních soutěží F3M (vč. M ČR F3M) sestaví na konci sezóny trenér F3M, v souladu se Sportovním řádem ČR, žebříček sportovců v kategorii F3M. Na základě umístění v tomto žebříčku, s přihlédnutím na úspěchy v mezinárodních soutěžích a seriálu EAC, sestaví trenér F3M reprezentační družstvo F3M pro rok 2013.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://f3m.cz/images/pohary

Přejeme všem soutěžícím v nadcházející sezóně hodně úspěchů!