Létání obřích akrobatů na letišti Czech Heaven

Milí kamarádi,

s provozovatelem letiště CzechHeaven Honzou Dašovským se mi podařilo domluvit podmínky provozu velkých akrobatů poháněných motory 2T velkých objemů. Před každou řádnou akcí, pořádanou na letišti a uveřejněnou v kalendáři, se dá v omezené míře trénovat týden předem. Je třeba bezpodmínečně dodržovat letový řád viz níže a dbát na to, že naše eroplány létají na obrovském prostoru a tudíž se hluk velice dobře šíří do obydlených prostor obce Ivančice-Alexovice a přilehlé chatové oblasti. Dbejte proto prosím na omezení letového prostoru (např. formou zkrácených startů (ne zatáčka 270st. do prostoru) a obecně letový prostor "smrskněte". Připomínám, že pravidla má v rukou výlučně Správce a Provozovatel letiště a kdykoli vás může v létání omezit, popř. zcela zakázat létání. Chovejme se proto slušně, zbytečně nedrážděme a půjde to. Výhodou je nasazení čtyřválcových motorů a 4T motorů, jestli je máte. Jinak pracujte intenzívně na utlumení! Součástí 1. kontrolního tréninku 10.5.2013 bude i měření hluku všech letadel a jeho vyhodnocení.

Zdeněk Šteigl

Zde tedy nový provozní řád letiště Czech Heaven:

Pro provoz letadel poháněných spalovacími motory a turbínami ve dnech pondělí až pátek je vyhrazena následující doba:

kategorie modelů: povolená doba provozu:
pohon pístovými  motory do 50ccm a turbíny 9.00-19.00 hod.
pohon pístovými motory nad 50ccm 9.00-12.00 a 13.00-19.00 hod.

Pro provoz letadel poháněných spalovacími motory a turbínami v sobotu a neděli je vyhrazena následující doba:

kategorie modelů: povolená doba provozu:
pohon pístovými motory do 50ccm a turbíny  9.00-19.00 hod.
pohon pístovými motory nad 50ccm 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hod.

Provoz (trénink) pilotáže obřích modelů s pístovými motory, které dosahují vyšších letových hladin a tím pronikavějšího šíření hluku do přilehlých lokalit,  je nutné vždy předem dohodnout se Správcem letiště  nebo jeho Provozovatelem.  Pro tyto účely budou dohodnuty individuální podmínky.

Provozní doba může být Správcem letiště  nebo jeho Provozovatelem upravena dle potřeby.

Výjimkou je provoz  při organizované akci, leteckém dnu, soutěži, kdy provoz podléhá  přímým pokynům Řídícího letového provozu  nebo Řediteli soutěže.

Aktuální provozní řád vždy hledejte na stránkách Czech Heaven.